O naszej firmie
Czym się zajmujemy?

Eurowind jest symbolem pionierskich doświadczeń w dziedzinie energetyki wiatrowej na polskim rynku odnawialnych źródeł energii.

Eurowind prowadzi działania inwestycyjne przede wszystkim w obszarze pozyskiwania energii wiatrowej. Energia z naszych inwestycji zasila system elektroenergetyczny Polski. Spółka planuje rozszerzenie działalności na obszar energetyki słonecznej.

Swoją działalnością obejmujemy wszystkie etapy procesu biznesowego pozyskiwania energii, od instalacji masztów pomiarowych i przeprowadzenia analiz wietrzności, poprzez planowanie i przygotowanie inwestycji, projektowanie i montaż finansowy, prace budowlane, zarządzanie farmami wiatrowymi aż po handel energią.


WIADOMOŚCI :
Plan podziału Eurowind Services Sp. z o.o. (jako spółki Dzielonej) z załącznikami - do pobrania poniżej:

Plan Podziału Spółki Eurowind Services Sp. z o.o. 

 

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Eurowind Holding S.A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. w siedzibie Spółki: ul Abrahama 1a, 80-307 Gdańsk, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: 58 346 08 84.

 

 

Nasza oferta
Zapoznaj się z naszą ofertą
Energia
Energia odnawialna
Przygotowujemy i realizujemy inwestycje związane z budową elektrowni wiatrowych.
zobacz więcej
Handel
Sprzedaż energii
Oferujemy obrót energią elektryczną i zarządzanie portfelem wytwarzania odnawialnych źródeł energii elektrycznej.
zobacz więcej
Budowa
Budownictwo
W ramach Grupy Kapitałowej Eurowind funkcjonuje spółka zajmująca się działalnością budowlaną.
zobacz więcej
Finanse
Działalność finansowa
zobacz więcej
Dlaczego my?
Dlaczego warto wybrać nas?
czystość i odnawialność
Oferujemy czystą i odnawialną energię dla Twojej firmy.
przyszłość
Nasze rozwiązania to przyszłość i niezależność energetyczna Twojej firmy.
rentowność
Wysoka rentowność to tylko jeden z powodów, dla których powinieneś wybrać nasze rozwiązania.
10 lat
doświadczenia
Działamy nieprzerwanie na rynku od ponad 10 lat.
72 wykonane
inwestycje
Kompleksowość, terminowość oraz dbałość o każdy detal wykonywanej inwestycji.
Galeria zdjęć
Zobacz nasze najnowsze realizacje
Kontakt z nami
Masz pytania napisz lub zadzwoń do nas
ul. Abrahama 1a,
80-307 Gdańsk
Telefon:
E-mail:
Formularz kontaktowy